1 Opening en vaststellen agenda

2 Mededelingen

3 Verslag en actielijst AB Gr HWH

Bijlagen: 3.a verslag d.d. 29 november 2018 en 3.b actielijst

4 Bedrijfsvoering

4.1 Huisvesting 2020-2030

Bijlage: 4.1.a memo stand van zaken

4.2 OGT ‘nieuwe stijl’ (presentatie)

5 Financiën

5.1 Jaarrekening 2018

Bijlagen: 5.1.a voorstel vaststelling jaarrekening 2018, 5.1.b jaarrekening 2018 gewaarmerkte scan, 5.1.c berap 2018-3, 5.1.d aanbiedingsbrief controleverklaring, 5.1.e controleverklaring, 5.1.f accountantsverslag

5.2 Begrotingswijziging 2019-1

Bijlagen: 5.2.a voorstel geactualiseerde begroting 2019, 5.2.b geactualiseerde begroting 2019

5.3 Begroting 2020

Bijlagen: 5.3.a voorstel begroting 2020, 5.3.b begroting 2020, 5.3.c besluit begrotingswijziging 2019-1 en begroting 2020

5.4 Reactienota n.a.v. zienswijzen geactualiseerde begroting 2019 en begroting 2020

Bijlagen: 5.4.a reactienota zienswijzen actualisatie B19 en B20

6 Innovatie en transformatie

6.1 Koersplan 2019 – 2020

Bijlage: 6.1.a brief koersplan

6.2 Innovatieplatform (presentatie programmamanager Digitale transformatie)

7 Rondvraag en sluiting

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?