In een groot aantal online sessies belichten we het onderwerp afvalwaterprognoses van alle mogelijke kanten. We gaan dieper in op data science, onzekerheid en nog veel meer. Ook hoor je meer over het Programma Afvalwaterprognoses dat onlangs van start ging.  En je kunt natuurlijk al je ideeën en vragen kwijt over het onderwerp!

Afvalwaterprognoseprognoses geven inzicht in de hoeveelheid afvalwater en de samenstelling ervan (I.E, V.E) op de korte en lange termijn. De prognoses zijn van groot belang voor de planning van de benodigde transport- en zuiveringscapaciteit, het operationeel beheer en het inzicht in emissies. Maar bijvoorbeeld ook voor benodigde nazuiveringscapaciteit voor medicijnrestenverwijdering, en inzicht in de oorzaken van discrepantie. Afvalwaterprognoses raken het werk van zuiveringstechnologen, waterkwaliteitsbeheerders, hydrologen en rioleringsbeheerders.

Gezien ontwikkelingen als ketensamenwerking, klimaatverandering/adaptatie en opkomende stoffen zoals medicijnresten zal het belang van goede prognoses alleen maar toenemen. Om deze reden is onlangs het programma Afvalwaterprognoses gestart. De afvalwaterprognoseweken maken onderdeel uit van dit programma. Ben je er ook bij? We kijken uit naar je (online) komst!

Meld je hier aan voor de prognoseweken

Kijk hier voor meer informatie