Het zuiveren van afvalwater is één van de primaire taken van een waterschap.  Binnen dit programma wordt gewerkt aan een gereedschapskist om het zuiveren sneller, beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Zo wordt er gewerkt aan een landelijke applicatie die alle relevante gegevens van het zuiveringsproces van bijna alle zuiveringen verzamelt. Hierdoor is het mogelijk om nauwkeurige analyses uit te voeren om het proces te optimaliseren.

Overzicht projecten:

  • Z-info

    Z-info is een centraal systeem voor informatie van de afvalwaterzuivering. Het ondersteunt de waterschappen in het beheren van afvalwaterzuiveringsprocessen en zorgt voor een uniforme standaard voor meetgegevens en rapportages. Bijvoorbeeld voor de bedrijfsvoering per afvalwaterzuiveringsinstallatie, maar ook voor een landelijke benchmark en rapportages aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).