Het zuiveren van afvalwater is één van de primaire taken van een waterschap.  Binnen dit programma wordt gewerkt aan een gereedschapskist om het zuiveren sneller, beter en efficiënter uit te kunnen voeren. Zo wordt er gewerkt aan een landelijke applicatie die alle relevante gegevens van het zuiveringsproces van bijna alle zuiveringen verzamelt. Hierdoor is het mogelijk om nauwkeurige analyses uit te voeren om het proces te optimaliseren.

Een van de onderdelen in het programma is Z-info. Een centraal systeem voor informatie van de afvalwaterzuivering. Lees hieronder meer over Z-info.  

Overzicht projecten: