De waterschappen staan voor een gemeenschappelijke ontwikkel- en veranderopgave met de invoering van de Omgevingswet. Daarom is besloten om deze kans te omarmen door een nieuwe waterschapsverordening te ontwikkelen met doelgerichte en gestructureerde principes. Hierin is meegenomen de ambitie om het vanuit een digitale basis te ontwikkelen, te raadplegen en te beheren. Het is daarbij van belang dat er een uniform beeld bij alle waterschappen bestaat om hier invulling en uitvoering aan te geven, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in voortgang en ambitie per waterschap.