De methode om tot doelgerichte digitale regelgeving te komen is relatief nieuw. Een nieuwe methode vergt een andere manier van werken en tijd om hier gewend aan te raken. Geadviseerd wordt om er ‘mee aan de slag te gaan’ (hands-on mentaliteit). Echter, de inhoudelijke uitwerking is uiteindelijk afhankelijk van lokale uitwerkingen en voortgang bij de waterschappen.

De onderdelen binnen doelgerichte digitale regelgeving variëren van elkaar. Hierdoor zijn verschillende competenties nodig binnen de organisaties. Elk onderdeel is even belangrijk, variërend van juristen tot en met informatieanalisten en van beleidsmakers tot en met handhavers. Geadviseerd wordt om met een multidisciplinair team invulling te geven aan de methode van doelgerichte digitale regelgeving.

De organisatie van waterschappen is van nature niet ingericht op de integrale en digitale benadering die wordt beoogd met de methode van doelgerichte digitale regelgeving. Dit risico moet in een vroegtijdig stadium worden erkend om hier op een flexibele en pragmatische manier mee om te gaan. De opgedane ervaringen bieden inzicht in hoe de werkmethode efficiënt kan worden geïntegreerd in de organisatie. 

De methode kan leiden tot een omvangrijke doelenboom en een groot aantal beslistabellen. In eerste instantie zal het daarom niet voelen als een vereenvoudiging van de complexiteit van de regelgeving. Echter, de principes zorgen in de tijd voor meer structuur en betere beheersbaarheid van de regels. Hiermee wordt het beheer en de begrijpelijkheid eenvoudiger en doelmatiger. Bovendien wordt de regelgeving eenvoudiger raadpleeg- en beheersbaar voor initiatiefnemers en werknemers. 

Beleid is blijvend in ontwikkeling en daarom zijn in concept vaak meerdere doelen en/of regelgeving in omloop. Er kan echter maar één definitieve (vigerende) versie van het beleid van kracht zijn op een bepaalde datum. Goed versiebeheer is daarom essentieel voor het toepassen en professioneel uitvoeren van de methode doelgerichte digitale regelgeving.