Doelgericht redeneren gebeurt vaak nog analoog. Het is immers mogelijk om doelen, subdoelen en activiteiten op te schrijven zonder digitale ondersteuning. De veelvoud van de materie en de behoefte tot structuur maken het wenselijk en op den duur noodzakelijk om gebruik te maken van digitale ondersteuning. Het aantal relaties neemt toe naar mate het principe compleet, gedetailleerd en consequent wordt toegepast. De piramide in figuur 1 (in paragraaf 3.2) geeft dit weer.

De methode vergt een andere manier van werken om tot een waterschapsverordening te komen. Normaliter is het vertrekpunt het uitwerken van tekst in een document om deze vervolgens te laten vaststellen. Met doelgerichte digitale regelgeving is dit fundamenteel anders, aangezien logica het vertrekpunt is. In een digitale applicatie worden vanuit doelen onderliggende relaties vastgelegd om vervolgens via beslistabellen tot relevante regelgeving te komen. Het beleid wordt idealiter ontwikkeld, beheert, geraadpleegd en ontsloten in een digitale omgeving.

Software dwingt logische verbanden af op een complete en gestructureerde manier. Het functionele doel van een applicatie is het efficiënt beheren van regelgeving, het consistent verbinden en verantwoorden van regels en het eenvoudig ontsluiten naar de gebruiker.