3.1 Inleiding

De methode van doelgerichte digitale regelgeving is een methode om meer structuur in de regelgeving aan te brengen. Dit door regelgeving te relateren aan de doelen van de organisatie en dit digitaal te beheren en ontsluiten. De methode is generiek bruikbaar voor waterschappen en andere overheden. De verantwoording in dit hoofdstuk wordt toegespitst op het gebruik door de waterschappen. Dit hoofdstuk beschrijft welke kenmerken doelgerichte digitale regelgeving kent, wat de meerwaarde hiervan is en waar de raakvlakken liggen met lopende ontwikkelingen.De methode kan gebruikt worden voor het opstellen van de waterschapsverordening en de bijbehorende toepasbare regels.